POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. 

Domicili Social: RONDA PRIM, 77, BAIXOS 1ª - 08303 MATARÓ (BARCELONA)

Nº d’Id: B66078478

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43944 Foli 45 Full Nº B442410 

Telèfon: 930134552

E-mail: administracio@mercatdelmoble.es

Nombre del domini: www.mercatmoble.es

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. 
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. 
  4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L.  informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través de MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L.  són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: administracio@mercatdelmoble.es
  2. Correu Postal: RONDA PRIM, 77, BAIXOS 1ª - 08303 MATARÓ (BARCELONA)
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: administracio@mercatdelmoble.es

D’igual forma, MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

MERCAT DEL MOBLE DE MATARÓ, S.L. , utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.


Megashop